Divendres, 15 de novembre 2019
infoTerrassa.com
La informació de Terrassa explicada pels terrassencs
Mòduls
.
.
Seccions
.
.
.
El temps a Terrassa
.
Webcam
.
.
Mobilitat Josep Sort - 13-12-2004.
La Campanya Contra el Quart Cinturó demana reunir-se amb la Ministra de Foment

El Ministeri de Foment continua la tramitació del Quart Cinturó entre Terrassa i Granollers
Els darrers dies, diverses entitats de la Campanya Contra el Quart Cinturó han rebut la "memòria-resum per a consultes ambientals" de l'estudi informatiu "Cierre de la Autovia Orbital". Es tracta d'un tràmit més per a tirar endavant el segon tram del Quart Cinturó, entre Terrassa, Granollers i La Roca del Vallès, tram sobre el qual el govern de la Generalitat ha expressat en reiterades ocasions la voluntat de buscar fórmules alternatives.

Seguint el procediment que indica la llei, aquest document es tramet a totes les administracions (Generalitat, Ajuntaments, etc) i entitats implicades per tal que facin arribar al Ministeri de Foment els aspectes ambientals més significatius en relació al projecte per tal de realitzar l'Estudi d'Impacte Ambiental.

Manca de capacitat del govern de la Generalitat
La continuació del procediment administratiu fa palesa la manca de capacitat i d'interès de la Generalitat per a fer complir allò que s'ha decidit a Catalunya. En aquest sentit cal fer referència a les declaracions del President Pasqual Maragall en la sessió del Ple del Parlament del 7 d'octubre de 2004 en les que afirmà que en el tram de Terrassa a Granollers

"s'han de buscar fórmules alternatives, fent un vial més urbà o millorant la xarxa comarcal de carreteres per perfeccionar la intercomunicació dels pobles i ciutats i polígons industrials de manera que es resolguin els problemes pràctics de mobilitat immediata", .....


En cap cas la informació facilitada pel Ministeri té en compte aquestes reflexions, que responen a allò pactat al Pacte del Tinell.

Aquest fet posa en evidència la necessitat que la Generalitat demani la titularitat de tot el projecte del Quart Cinturó per tal de poder complir amb els acords del Pacte del Tinell. El context actual fa necessaria una aturada total del procediment, amb l'objectiu de disposar de temps suficient per a dur a terme un debat en profunditat sobre les actuacions a realitzar per a millorar la mobilitat en l'àmbit de la segona corona metropolitana i evitar així quantioses despeses econòmiques que poden esdevenir inútils.

La CCQC demana entrevistar-se amb la Ministra de Foment
L'anunci del president Rodríguez Zapatero de decidir la planificació del Quart Cinturó en el marc de la planificació global de les actuacions a realitzar en el pla estratègic d'infraestructures i transports, hauria de comportar l'aturada de la tramitació actualment en curs. Així mateix, cal tenir en compte l'aprovació en el tràmit del debat pressupostari d'una esmena per a la retirada de la partida pressupostària destinada a l'Estudi Informatiu "Cierre de la Autovia Orbital", que hauria de comportar l'aturada de la tramitació actual.

Davant l'escassa coherència de les declaracions i les actuacions del govern de l'estat en relació al projecte del Quart Cinturó, la Campanya Contra el Quart Cinturó ha demanat reunir-se amb la Ministra de Foment Magadalena Álvarez per tal de fer-li arribar el posicionament de les més de 270 entitats que conformen la Campanya contra el Quart Cinturó.
.
Participa! Envia un missatge al fòrum!
Connexió
.
Usuari:
Contrasenya:
Formulari d'alta
Recuperar contrasenya oblidada
.
.
.
(CC) Some Rights Reserved XML Valid HTML 4.01 Valid CSS1