Divendres, 15 de novembre 2019
infoTerrassa.com
La informació de Terrassa explicada pels terrassencs
Mòduls
.
.
Seccions
.
.
.
El temps a Terrassa
.
Webcam
.
.
Mobilitat Josep Sort - 02-09-2004.
La Campanya creu necessari prioritzar altres obres més rendibles i eficients

La CCQC demana que els pressupostos de l'Estat no contemplin el Quart Cinturó
La Campanya Contra el Quart Cinturó demana que s'exclogui dels pressupostos de l'Estat del 2005 qualsevol partida destinada al projecte del Quart Cinturó o Autovia Orbital. Per una major eficiència i funcionalitat del sistema de transport a Catalunya, i concretament a la Regió Metropolitana de Barcelona, és necessària una diversificació de les inversions disponibles. Sota l'argument del dèficit d'infraestructures a Catalunya no és possible acceptar qualsevol infraestructura pel simple fet que "la paga Madrid".

Arrel de les notícies aparegudes a la premsa on s'informa que el president del grup de CiU al Congrés, el Sr. Josep Antoni Duran i Lleida va assegurar que no hi haurà cap acord amb el PSOE sobre els pressupostos de l'Estat per l'any 2005 si el govern de Zapatero no dóna una resposta positiva a l'increment de la inversió en infraestructures a Catalunya i que la construcció del Quart Cinturó serà una de les prioritats que la federació nacionalista posarà damunt la taula del PSOE, la Campanya Contra el Quart Cinturó (CCQC) fa les següents consideracions, amb la intenció de participar en el procés de debat que s'ha engegat:

- Que si bé és cert que en els darrers anys la inversió de l'Estat a Catalunya ha estat més petita que la realitzada a d'altres comunitats autònomes, cal tenir present que un dèficit d'inversió no comporta un dèficit d'infraestructura de la mateixa dimensió, ja que Catalunya disposa ja d'una xarxa d'autopistes i autovies comparable a la de la resta de regions europees.

- Que l'anàlisi de les inversions de l'Estat a Catalunya en matèria d'infraestructures posa en evidència la necessitat de no dedicar tants esforços a la construcció de grans infraestructures i que es prioritzin les infraestructures de caràcter més local que ajudin a dotar als territoris d'unes xarxes de transport més sòlides.

- Que qualsevol inversió futura en matèria de grans infraestructures a la regió metropolitana hauria de fer-se a partir d'un model global de mobilitat per a la regió metropolitana de Barcelona. Un model basat en estudis acurats de la problemàtica real que afecta als fluxos de mobilitat en aquesta àrea i que integri criteris de sostenibilitat econòmica, però també, i molt important, social i ambiental.

- Que aquest model global d'infraestructures de mobilitat ha de quedar recollit en el futur Pla Territorial Metropolità, el qual ha de configurar el futur desenvolupament ­sostenible- de la regió metropolitana de Catalunya (i que, per tant, el Govern de la Generalitat hauria d'aturar el procés de revisió del Pla de Carreteres de Catalunya fins a estar en disposició de la previsió d'infraestructures que contempli el Pla Territorial Metropolità i, per lògica, tots els altres plans territorials que estan en fase d'elaboració).

- Que, segons un estudi realitzat pel Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya, els costos socials i ambientals del transport a Catalunya (accessible a través de la seva pàgina web), el transport terrestre a Catalunya té un cost total de 49.000 milions d'euros anuals (un 73% dels quals corresponen al transport privat). I que, segons el mateix estudi, els costos socials i ambientals del transport (incloent-hi les conseqüències dels accidents i la contaminació atmosfèrica i sonora) suposen 4.240 milions d'euros.

- Que la construcció d'una nova infraestructura viària de gran capacitat, com el Quart Cinturó, tindria un efecte inductor de nova mobilitat motoritzada i contribuiria a incrementar aquests costos externs.

- Que, segons el mateix estudi del Departament de Política Territorial i Obres Públiques, un augment del 15% en l'ocupació del transport en autobús i d'un 70% en la dels ferrocarrils permetria estalviar un total de 2.500 milions d'euros en aquests costos socials i ambientals (és a dir, uns 416.675 milions de les antigues pessetes).Per tot això, la Campanya Contra el Quart Cinturó demana al Govern de l'Estat i a tots els partits catalans amb representació a les Corts espanyoles que participin en la negociació dels pressupostos de l'Estat per l'any 2005 que s'exclogui qualsevol partida destinada a la realització d'aquesta infraestructura.

- Que el Govern de l'Estat, a través del Ministeri de Foment, procedeixi a paralitzar tots els tràmits administratius en marxa i que, conjuntament amb el Govern de Catalunya, estudiï a fons quina és la problemàtica real que té plantejada la regió metropolitana de Barcelona en termes de mobilitat.

- Que, un cop realitzat aquest estudi, s'adoptin les mesures necessàries per resoldre els problemes reals detectats, des d'una perspectiva de desenvolupament sostenible, prioritzant les inversions que no comportin un increment en l'ocupació del territori, que tinguin un impacte ambiental més reduït i que siguin més rendibles socialment. És a dir, prioritzant el transport públic i col·lectiu i la millora de la xarxa secundària de carreteres, més integrada en l'entorn social i ambiental d'aquestes comarques.

La Campanya continuarà els propers mesos la ronda d'entrevistes que va començar la primavera passada i que l'ha portat a reunir-se amb diversos consellers i directors generals de la Generalitat, representants de les forces polítiques del parlament i representants dels agents econòmics, alguns dels quals comparteixen bona part de les nostres demandes.
.
Participa! Envia un missatge al fòrum!
Connexió
.
Usuari:
Contrasenya:
Formulari d'alta
Recuperar contrasenya oblidada
.
.
.
(CC) Some Rights Reserved XML Valid HTML 4.01 Valid CSS1