Divendres, 15 de novembre 2019
infoTerrassa.com
La informació de Terrassa explicada pels terrassencs
Mòduls
.
.
Seccions
.
.
.
El temps a Terrassa
.
Webcam
.
.
Mobilitat Josep Sort - 12-12-2003.
L'ADENC vol reiterar una vegada més la invalidesa de l'estudi de trànsit inclòs en l'Estudi Informatiu del Tram Abrera-Terrassa que el Ministeri de Foment va aprovar el passat juliol.

L'evolució del trànsit posa de manifest els errors en l'estudi de trànsit del Quart Cinturó
La manca d'un nou estudi de trànsit ha estat un dels motius que han portat a l'ADENC a presentar un recurs contenciós administratiu a l'aprovació definitiva de l'Estudi Informatiu del Tram Abrera-Terrassa, que el Ministeri de Foment va realitzar al juliol.

Entre els motius que ens porten a afirmar que l'estudi de trànsit inclòs a l'Estudi Informatiu de l'Autovia Orbital de Barcelona, tram Abrera-Terrassa (1996) és insuficient i erroni, destaquem els següents:

1- Dades de mobilitat antigues. Les dades que s'han près de base per al model de trànsit fan referència a l'any 1991 o bé anteriors, fins a l'any 1983. Es tracta de dades procedents d'altres treballs i sense una elaboració pròpia, com la que possibiliten realitzar de forma detallada les mateixes dades del cens.

2- Anàlisi pobra de les problemàtiques de trànsit. S'assenyalen els creixements de circulació sense explicar els motius. Només se subratllen aquells creixements més intensos, que es converteixen en l'únic aspecte rellevant per descriure les problemàtiques.

3- Àmbit d'anàlisi limitat. Les dades de trànsit no comprenen la totalitat de l'àrea que en el futur es proposa que atravessi l'Autovia Orbital, sinó només l'àmbit més proper al tram. Aquest fet invalida els resultats.

4- Àmbit d'anàlisi incomplert. A més, s'ignora l'existència de la carretera BP-1503 (Terrassa-Rubí), la qual fins i tot supera la IMD de l'autopista de peatge paral·lela, la E-9 (tant en el moment en què es va realitzar l'estudi com encara en l'actualitat).

5- Invalidesa de les assignacions de demanda obtingudes pel model. El fet que la projecció es realitzés per a l'any 2000, permet comparar aquestes estimacions amb les dades reals que s'han observat i, en pràcticament tots els casos, la Intensitat Mitjana Diària (IMD) estimada per l'Estudi de trànsit ha resultat significativament sobrevalorada.

Resulta difícil, doncs, considerar com a vàlid un estudi que proposa unes IMD sobrevalorades, amb valors dobles o triples dels que s'han observat fins i tot dos anys més tard d'allò que proposava l'estudi i, el què és més important, sense que hagi entrat en servei el 4t Cinturó.

Alguns exemples són la carretera Terrassa-Martorell, al 200% de la previsió, o la E-9, al 248% de la previsió de l'estudi. * Hi ha una taula adjunta en format imatge.

Els únics valors que l'estudi no va sobrevalorar són els referents al tram de l'A-7 entre l'E-9 i el Papiol, i la C-58 a l'alçada del nus amb l'A-7. En relació al primer tram, cal assenyalar que un percentatge significatiu de l'increment que es considerava per a aquest àmbit es va atorgar al 4t Cinturó. És a dir, que en aquest cas allò que es va sobrevalorar fou el trànsit total a repartir entre l'A-7 i l'Autovia Orbital. És normal, doncs, que l'increment de l'A-7 en aquest tram sigui superior a l'esperat, ja que no s'ha construït el 4t Cinturó i no s'ha posat en marxa mesures que permetin una major utilització de la xarxa ferroviària existent.

Quant a la C-58, la IMD proposada a l'enllaç amb l'A-7 és inferior a l'observada el 2002 pel fet que el model assigna de forma excessiva una part del trànsit procedent de Sabadell i Terrassa en direcció al Llobregat a l'itinerari del 4t Cinturó. Cal subratllar, però, que el mateix model assigna al tram de la C-58 a l'alçada de Terrassa valors del doble d'allò que avaluen les estadístiques de la Direcció General de Carreteres, convertint aquest tram amb el de major intensitat de tota l'àrea de Barcelona. Per tant, la sobrevaloració en aquest cas també resulta patent.

Per tots aquests motius, doncs, resulta obvi i necessari concloure que les assignacions de demanda de trànsit que es defineixen per a l'autovia orbital ­independentment de si es tracta de múltiples errors o d'un falsejament de les dades- pateixen d'una invalidesa total. Aquest és un dels elements bàsics del recurs contenciós administratiu que l'ADENC ha presentat contra l'aprovació definitiva de l'Estudi Informatiu del tram Abrera-Terrassa.

Diumenge 14 de desembre Manifestació Contra el Quart Cinturó a Abrera!
.
Participa! Envia un missatge al fòrum!
Connexió
.
Usuari:
Contrasenya:
Formulari d'alta
Recuperar contrasenya oblidada
.
.
.
(CC) Some Rights Reserved XML Valid HTML 4.01 Valid CSS1