Divendres, 15 de novembre 2019
infoTerrassa.com
La informació de Terrassa explicada pels terrassencs
Mòduls
.
.
Seccions
.
.
.
El temps a Terrassa
.
Webcam
.
.
Ecologia i sostenibilitat Josep Sort - 28-11-2003.

La Generalitat ha ignorat un acord sobre el Quart Cinturó
Font: ADENC

«La Campanya Contra el Quart Cinturó vol posar de manifest la incapacitat de la Generalitat de Catalunya de defensar els interessos dels municipis afectats pel Quart Cinturó. L'acord adoptat l'abril de 2002 entre la Generalitat i l'Ajuntament d'Abrera per millorar el traçat del Quart Cinturó ha esdevingut paper mullat. La nostra posició totalment contraria a qualsevol traçat possible del Quart Cinturó és veu reforçada avui per la incapacitat de la Generalitat de Catalunya de vetllar per una reducció dels impactes de la infraestructura i una adaptació a les necessitats reals del territori. La manca de justificació d'aquesta via des del punt de vista del trànist, conjuntament amb l'impacte ambiental i social del seu traçat, són motius suficients per a plantejar alternatives que van més enllà de modificacions del seu traçat.»

«Protocol firmat entre la Generalitat i l'Ajuntament d'Abrera
El 30 d'abril de 2002 es va firmar el "Protocol general entre el departament de Política Territorial i Obres Públiques i l'Ajuntament d'Abrera en relació amb la proposta conjunta de traçat d'un tram del Quart Cinturó que afecta al terme municipal d'Abrera". La finalitat del protocol és "presentar i defensar conjuntament davant del Ministeri de Foment una proposta de traçat pel tram del 4rt Cinturó comprès entre la connexió amb l'Autovia N-II i la carretera BV-1201 de Martorell a Olesa de Montserrat."

El traçat alternatiu que planteja el protocol es justifica per la necessitat de trobar una solució que "permeti el desenvolupament del creixement natural del municipi pel cantó nord, aconseguint un model urbà més compacte i menys condicionat mediambientalment i urbanísticament per aquesta infraestructura". Tal com diu el protocol firmat, l'alternativa proposada "permet la continuïtat de la carretera C-55, per fora del nucli urbà d'Abrera, com a calçades laterals del Quart Cinturó, en terrenys classificats com a sòl no urbanitzable, modificació aquesta que sens dubte permetrà avançar cap a un model de territori municipal a Abrera que tendeixi a corregir, en part, la dispersió històrica que en el seu dia va provocar la traça de la carretera C-1411 (avui C-55)."

En el protocol, doncs, es posa de manifest l'impacte d'aquest projecte sobre el municipi d'Abrera, tant pel que fa a la ciutat ja existent com a les previsions de creixement urbà. En la seva justificació, el protocol fa referència a la nova Llei d'urbanisme i al dret constitucional a un medi ambient adequat. Les justificacions del protocol, junt amb la referència a la nova Llei de mobilitat, són alguns dels arguments bàsics de la Campanya Contra el Quart Cinturó.

Aprovació definitiva del projecte per part del Ministeri de Fomento
El "Boletín Oficial del Estado" (BOE) de 9 d'agost del 2003 va fer pública la resolució de la Secretaria d'Estat d'Infraestructures amb la que s'aprovava l'expedient d'informació pública i definitivament l'Estudi Informatiu "Autovia Orbital de Barcelona. Tram: Abrera-Terrassa". En l'aprovació no es contempla el canvi de traçat proposat per l'Ajuntament i la Generalitat, per la qual cosa l'Ajuntament d'Abrera ha decidit interposar un recurs contenciós administratiu.

Quines són les actuacions que la Generalitat ha tirat endavant en compliment de l'acord firmat el 30 d'abril? Des de la Campanya desconeixem que hi hagi hagut cap pas en aquest sentit. D'aquesta manca d'actuació se'n desprén que el govern de la Generalitat de Catalunya està permetent la realització d'una obra del ministeri de Foment tot i haver reconegut els importants impactes ambientals i socials que provocarà.

D'altra banda, volem destacar també que l'aprovació del ministeri no ha tingut en compte la repetició de l'estud de trànsit que al seu dia vam demostrar que presentava dèficits tècnics importantíssims.

14 de desembre - Manifestació Contra el Quart Cinturó
Davant la manca d'actuació per part de la Generalitat, des de la Campanya volem reiterar el nostre posicionament contrari a qualsevol traçat del Quart Cinturó i favorable a la millora de la funcionalitat de la xarxa viaria actual, l'ampliació de la xarxa ferroviària de rodalies i l'aposta per un model de mobilitat més sostenible. Emplacem al proper govern de la Generalitat a emprendre les mesures necessàries per redreçar aquesta situació i destinar els recursos de l'Estat a altres obres més necessàries i amb menor impacte.

Per a fer arribar més lluny les nostres reivindicacions, la Campanya Contra el Quart Cinturó ha convocat pel proper diumenge 14 de desembre una manifestació a Abrera. El lloc de concentració serà al Casal Social Barri del Rebato a dos quarts de dotze.»


Campanya Contra el Quart Cinturó
28 de novembre de 2003
.
Participa! Envia un missatge al fòrum!
Connexió
.
Usuari:
Contrasenya:
Formulari d'alta
Recuperar contrasenya oblidada
.
.
.
(CC) Some Rights Reserved XML Valid HTML 4.01 Valid CSS1