Divendres, 15 de novembre 2019
infoTerrassa.com
La informació de Terrassa explicada pels terrassencs
Mòduls
.
.
Seccions
.
.
.
El temps a Terrassa
.
Webcam
.
.
infoTerrassa.com Marc Ferrer - 30-03-2007.
En els propers mesos està previst que s'inicïin els procediments per a urbanitzar nous terrenys periurbans

La CUP demana al Ple l'aturada dels tràmits per a l'edificació a: Can Marcet, Les Aymerigues i Can Colomer
Es tracta d'una sèrie d'edificacions en terrenys periurbans que en cas de dur-se a terme suposarien ocupar un total aproximat de 131 hectàrees, quasi un 2% de la superfície del terme municipal i aproximadament un gens menyspreable increment del 12% en l'àrea actual del nucli urbà.

La CUP creu que aquesta decisió apunta cap a la conformació d'una Terrassa sobredimensionada i macrocefàlica, una ciutat de grans proporcions, barri dormitori de Barcelona, allunyada de la concepció de ciutat que la majoria de la població considera com a adequada i desitja per a viure.

Manifest de la CUP:
Atès que aquestes construccions es realitzaran en el sector en que està previst el pas del 4t Cinturó, fet que dóna la raó als i les qui han alertat que aquest via suposarà un vector d'edificació i creixement urbà i residencial, a afegir a l'impacte de la pròpia construcció viària,

Atès que malgrat la construcció d'alguns equipaments aquests plans comportaran conseqüències socials com, per exemple, l'increment de la saturació de serveis tan bàsics com CAP, escoles, etc.

Ateses les reduïdes dimensions dels pisos de Protecció Oficial, els preus i la realitat de l'existència de nombrosos solars urbans per construir i pisos desocupats, ensems amb una política de preus que són a la base real del problema de les dificultats de la majoria de la població per accedir a un habitatge propi,

Considerem que l'edificació d'aquests sectors és la raó darrera per cobrir la Riera de Palau, continuant el fet que suposa que la política urbanística la marquin les constructores i no la regidoria de Planificació Territorial.

I, finalment, plantegem que aquest fet suposarà un pas nefast per a Terrassa en l'aposta de l'Equip de Govern i de tot el Consistori per dur a terme una política econòmica basada en el curt-terminisme constructor/especulador, un sector que genera ocupació inestable i que té un horitzó d'incertesa al davant. Es tractarà, doncs, d'unes actuacions que repercutiran fortament en l'entorn natural de Terrassa, ja actualment greument afectat, eliminant un enorme sector de l'anella periurbana terrassenca, imprescindible per a la realització de moltes activitats de lleure popular i per aconseguir un imprescindible efecte amortidor camp-ciutat.

Per això sol·licitem en Ple Municipal que:

S'aturin els tràmits per l'edificació dels sectors de Can Marcet, Les Aymerigues i Can Colomer, duent a terme les modificacions que siguin necessàries en el POUM actualment vigent.


Connexió
.
Usuari:
Contrasenya:
Formulari d'alta
Recuperar contrasenya oblidada
.
.
.
(CC) Some Rights Reserved XML Valid HTML 4.01 Valid CSS1